تعداد بازدیدکنندگان

۹۶ نفر
۹۵,۸۱۶ نفر
۱۵ نفر
۱۰۸ نفر
۲۲ آبان ۱۳۹۵
۳۷۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۳۹۹   کاربر ۶۳۳   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۱۱,۸۵۹   کاربر ۱۳,۴۱۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵,۳۴۱ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳,۵۰۷ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۵۹۳ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۹۹۰ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۲۷۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۴۵۴ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۳۲۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۵۶۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۶,۰۴۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰,۰۱۰ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰,۴۶۹ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۱,۱۱۳ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹,۸۵۳ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۰,۳۱۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۲۴۸ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷,۴۶۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۵۳۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷,۱۰۷ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۸۸۸ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷,۹۶۸ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۱۴۹ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۳۸۹ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۲۲۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶,۴۹۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳۷,۷۵۴ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۳۶,۲۴۲ ۳۸ %
USA
USA
۶,۷۷۱ ۷ %
EU
EU
۵,۴۴۲ ۶ %
DEU
DEU
۱,۸۷۵ ۲ %
ROM
ROM
۱,۵۷۶ ۲ %
RUS
RUS
۱,۵۳۲ ۲ %
GBR
GBR
۱,۰۴۱ ۱ %
CHN
CHN
۴۲۷ ۰ %
AFG
AFG
۴۱۱ ۰ %
NOR
NOR
۳۷۵ ۰ %
FRA
FRA
۳۷۰ ۰ %
HKG
HKG
۲۳۴ ۰ %
FIN
FIN
۲۱۴ ۰ %
ESP
ESP
۱۴۶ ۰ %
ARE
ARE
۹۰ ۰ %
NLD
NLD
۸۳ ۰ %
CAN
CAN
۸۲ ۰ %
UKR
UKR
۷۶ ۰ %
DNK
DNK
۷۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۶,۴۱۰ ۳۸ %
Firefox
Firefox
۲۵,۴۵۳ ۲۷ %
Mozilla
Mozilla
۷,۱۲۲ ۷ %
Safari
Safari
۵,۹۵۴ ۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۵,۳۵۹ ۶ %
Other
Other
۳,۶۰۵ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۵۵۹ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۳۴۴ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۰۹۷ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۵۴۱ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۱۴۰ ۱ %
Opera
Opera
۱,۰۵۲ ۱ %
Edge
Edge
۵۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۳,۲۴۹ ۳۶ %
Windows 2003 ۲۴,۷۹۹ ۲۷ %
XP ۱۳,۶۶۰ ۱۵ %
Other ۱۰,۴۰۶ ۱۱ %
iOS ۳,۸۳۴ ۴ %
Linux ۳,۱۷۱ ۳ %
Android ۲,۰۹۵ ۲ %
Windows 8 ۱,۰۰۴ ۱ %
Vista ۵۵۲ ۱ %
Windows 10 ۴۱۶ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
استرس شغلی ۴۶۷
کم خونی بیمار نارسایی مزمن کلیه ۳۵۷
چگونگی نظارت کار آمد و موثر ۳۰۸
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۷۳
نسبت طلایی در بدن انسان ۲۲۸
نارسایی مزمن کلیه ۲۰۵
رژیم غذایی بیماران دیالیزی ۱۹۷
تغذیه در بیماران دیالیزی ۱۸۵
رژیم غذایی در بیماران دیالیزی ۱۷۳
تغذیه بیماران دیالیزی ۱۵۶
عدد طلایی در بدن انسان ۱۳۵
اهمیت آموزش ۱۳۵
انواع ترس ۱۰۳
رژیم غذایی افراد دیالیزی ۷۷
غذای بیماران دیالیزی ۶۶
بیماران دیالیزی ۵۹
یزدان چوبساز ۵۳
جدول غذایی روزانه بیماران دیالیزی ۴۹
بیماران دیالیزی چه بخورند ۴۸
رژیم بیماران دیالیزی ۴۷
رژیم غذایی دیالیزی ۴۶
خلاقیت در مدیریت ۴۵
مبانی حسابداری ۴۳
رژیم دیالیزی ۴۳
افراد دیالیزی ۴۲
اهمیت اموزش ۴۱
رژیم غذایی برای بیماران دیالیزی ۴۰
اورمی ۳۹
علائم اورمی ۳۹
پرونده الکترونیک سلامت ۳۸
مقاله استرس شغلی ۳۸
تعریف استرس شغلی ۳۴
نارسایی کلیه ۳۴
بهترین غذا برای بیماران دیالیزی ۳۳
رژیم غذایی دیالیز ۳۳
بخورنخورهای بیماران دیالیزی ۳۰
گناهان زبانی ۳۰
نارسایی مزمن کلیوی ۲۹
رژیم غذایی برای افراد دیالیزی ۲۹
بالدر ۲۸
رژیم غذایی دیالیزی ها ۲۸
رویین تنان ۲۷
تغذیه افراد دیالیزی ۲۷
حسین فیروزفر ۲۷
تغذیه دیالیزی ها ۲۵
صلاح الدین ایازی ۲۴
نقاشی درمانی ۲۴
نسبت طول پا به بدن ۲۳
بیماریهای اسهالی ۲۲
بیماری مزمن کلیه ۲۲