راه های ارتباطی

آدرس بلوار شهید بهشتی، نرسیده به بیمارستان امام علی(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ساختمان مرکزی، طبقه دوم
 تلفن 38353550 - 38358943