نشریه الکترونیکی

E1-79

عنواننویسنده/مترجم
انتصابهیئت تحریریه
فوت همکارهیئت تحریریه
بازنشستگیهیئت تحریریه
ازدواجهیئت تحریریه
موفقت همکارانهیئت تحریریه
موفقت فرزندان همکارانهیئت تحریریه
تسلیتهیئت تحریریه
تولد فرزندهیئت تحریریه
امکانات جستجو و بازیابی اطلاعات در ابزارهای کاوشسیف اله خسروی - محمد اسدی
تاثیربار الکتریکی در کلونیزاسیون باکتریها روی سطح اشیاء موجود در مراکز درمانیدکتر مجیدرضا خلج زاده-افشین گرامی – مهرزاد طاووسی – راحله عباد نظامی
خلاصه از تاریخچه پزشکی باستان درایران وبین النهرینسیف اله خسروی -سهیلا سال افزون -فرانک کریمی
جستجوی مجلات offline در پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاهشراره مخصوصی
مدیریت کیفیتفریده تکلو
مبانی حسابداریفرهاد خسروی
نسبت و نقاط طلایی در بدن انسانفریبرز سلیمی
گفت و گو با سعید چاواری، نقاش کرمانشاهی / دیوار و رنگ و نقشانجمن طراحان گرافیک کرمانشاه
انحصار گراییفاطمه حاتمی
دمی با حافظحافظ شیرازی
ویژگی های روابط عمومی کارآمدسید عمار عزیزی
ویژگی های مدیران وکارشناسان روابط عمومیسید عمار عزیزی
گذری بر وظایف مدیر روابط عمومیمهدی محمدی
نقش روابط عمومی در نهادینه کردن ارتباطات سازمانیحامد حیدری ذاکر
شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی چیست؟یگانه اعتمادی کاشانتویی
وظایف روابط عمومیفرحناز فیض بشی پور
رنگ و گرافیک در مطبوعاتحامد حیدری ذاکر