مقالات

شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی چیست؟

مهدی محمدی  ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی چیست؟
بسیاری از موسسات و سازمانها وقتی تصمیم می گیرند موسسه آنها دارای روابط عمومی باشد به این می اندیشند که "شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی چیست؟".
یا هنگامی که مدیران ارشد سازمانها درصدد تغییر مدیر روابط عمومی بر می آیند شاخص هایی را برای انتخاب مدیر روابط عمومی در نظر می گیرند که ممکن است شاخص هایی شخصی باشند.
برای پاسخ به این سئوال معیارهایی علمی طراحی شده است که می تواند مدیران ارشد را برای انتخاب مدیرانی شایسته کمک کند. در زیر با شایستگی های مدیریتی، عملی، ارتباطی و اخلاقی مدیران روابط عمومی آشنا می شوید.
الف: شایستگی های مدیریتی
شایستگی مدیریتی یک شایستگی عمومی است. در واقع هر مدیر روابط عمومی در مرحله اول بایستی مدیر باشد و توانایی بالایی در تصمیم گیری داشته باشد. شایستگی های مدیریتی مدیر روابط عمومی عبارتند از:
1.                توانایی تصمیم گیری برای انجام فعالیتهای روابط عمومی
2.                توانایی استفاده از تخصص و تجربه کارکنان روابط عمومی
3.                تلاش برای تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
4.                توانایی کنترل و سازماندهی فعالیتها و کارکنان روابط عمومی
5.                توانایی تاثیر بر تصمیمات عالی سازمان
ب: شایستگی های عملی
انتظار این است که در انتخاب یک مدیر روابط عمومی نبایستی از تجربیات گذشته او غافل شویم یا آن را نادیده بگیریم. حداقل تحصیلات با حداقل سه سال کار در روابط عمومی برای انتخاب یک مدیر روابط عمومی در هر سطحی لازم است. شایستگی های عملی مدیر روابط عمومی عبارتند از:
1.                ارتباط تجربیات مدیر با روابط عمومی
2.                ارتباط رشته تحصیلی مدیر با روابط عمومی
3.                درک علمی و علاقمندی به رویکردهای علمی روابط عمومی
4.                بکارگیری و استفاده از متخصصان روابط عمومی
5.                بکارگیری و استفاده از مشاوران روابط عمومی
ج: شایستگی های ارتباطی
بدون شک توانایی ارتباطی برای مدیران روابط عمومی الزام است. یک مدیر روابط عمومی بایستی ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی را مدیریت کند. او بایستی از مهارتهای عمومی ارتباطی همچون سخنوری و مکاتبات برخوردار باشد. شایستگی های ارتباطی مدیر روابط عمومی عبارتند از:
1.                مهارت ارتباطی مدیر با سایر مدیران سازمان
2.                مهارت ارتباطی مدیر با رسانه ها
3.                مهارت ارتباطی مدیر با کارکنان سازمان
4.                مهارت ارتباطی مدیر با کارکنان روابط عمومی
5.                مهارت ارتباطی مدیر با مشتریان سازمان
د: شایستگی های اخلاقی
توصیه مهم این است که اگر مدیر روابط عمومی شایستگی اخلاقی نداشته باشد هرگز شایستگی های دیگر او را به سر منزل مقصود نمی رساند. مدیر روابط عمومی بایستی اسوه اخلاق در درون سازمان و شهره صداقت برای مشتریان بیرون از سازمان باشد. شایستگی های اخلاقی مدیر روابط عمومی عبارتند از:
1.                میزان برخورد متواضعانه با کارکنان و مشتریان
2.                میزان برخورد محترمانه با کارکنان و مشتریان
3.                میزان برخورد منصفانه با کارکرد کارکنان روابط عمومی
4.                میزان پاسخگویی سریع به خواسته های مشتریان
5.                میزان پاسخگویی صحیح به خواسته های مشتریان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.