مقالات

خبر نویسی الکترونیک

سیدعمار عزیزی  ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

جاناتان دوب، مدیر سایت سایبر ژورنالیست و سردبیر (ABCNEWS. COM) بر این باور است که باید مخاطب را تحریک کنید که از بین خوردنی‌های صبحانه که روی میز چیده شده است، خامه سرشیر را مشتاقانه انتخاب کند. آن هم میز صبحانه‌یی به وسعت سفره اینترنت به گستردگی دنیا.

دکتر جاکوب نیلسن (Jakob Neilsen) در این باره قدرت تیتر را در سایت‌های خبر برای جذب مخاطب، به آدم قدبلندی تشبیه کرده که در یک جمعی، یک سر و گردن از همه بلندتر است و نگاه مردم به او معطوف می‌شود.

خیاط خبر خود باشید. خبر را ممکن است در مصاحبه یا از منابع گوناگون بخواهید جمع‌آوری و تنظیم کنید. جاناتان دوب می‌گوید کار شما در اینجا مثل یک خیاط است. باید در خبرآنلاین هم تناسب و اندازه را رعایت کنید و همه‌چیز را دقیق سرجای خود بدوزید.

متن، فقط، در خبرنویسی آنلاین مهم نیست. دوب در این خصوص خبرنگار آنلاین را با خبرنگار روزنامه و خبرنگار تلویزیونی مقایسه می‌کند. او می‌گوید: خبرنگار روزنامه کسب خبر برایش اهمیت اول را دارد و خبرنگار تلویزیونی، باید احساسات در صدا، تصویر و کلمات را نمایش دهد. ولی یک روزنامه‌نگار آنلاین خبر را ابتدا به صورت متنی تنظیم می‌کند و در کنار آن از عناصر گوناگون تصویر، صدا و فیلم هم باید بتواند برای تعامل بیشتر بهره‌گیری کند. یعنی فقط برای سایت خبری نوشتن متن نباید ملاک کار قرار بگیرد و چندرسانه‌یی‌ها را در تکمیل خبر باید به آن بیفزایید.

از لینک دادن نهراسید. در نوشتن خبر آنی یا خبر سخت چون خبر داغ و مهم است باید در کمترین زمان، خبر گزارش شود. طبیعتا این خبر زیاد طولانی نیست. ولی در گزارش خبری یا فیچر خبری که اطلاعات و نکته‌ها بعدا به خبر آنی اضافه می‌شود و می‌تواند شکل داستان گونه‌یی هم به خود بگیرد، گفته‌اند نباید بیش از ۸۰۰کلمه شود. تحقیقات نشان داده است که عمده کاربرها همین اندازه را هم نمی‌توانند دقیق و کامل بخوانند.

در اینجا راهکار اصلی این است که قسمتی از سابقه خبری را بدون اینکه در خبر بیاورید فقط با اشاره‌یی لینک بدهید. بگذارید به حساب اینکه مخاطب هیچ اطلاعی در این زمینه خبری ندارد. جاکوب نیلسن حتی پا را فراتر از اینها هم گذاشته است و می‌گوید مخاطب را یک خواننده خودخواه بدانید که بی‌رحمانه به دنبال منافع خودش است. همه‌چیز مرتبط با آن خبر را آماده در همان صفحه‌یی که می‌خواند از شما می‌خواهد. شما هم مجبورید در این بازار جدید نیازهای او را پاسخ دهید و هرچه پیرامون خبر می‌خواهد برای او فراهم کنید.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.