مقالات

ویژگی های مدیران وکارشناسان روابط عمومی

سید عمار عزیزی  ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

ویژگی های مدیران وکارشناسان روابط عمومی

نویسنده: سید عمار عزیزی

مدیران و کارشناسان روابط عمومی باید برای موفقیت در وظایف خود وتاثیر گذاری مناسب در روابط عمومی سازمان ها ویژگی های مختلفی داشته باشند که صاحب نظران انها را به دو دسته کلی ویژگی های خاص و اکتسابی و ویژگی های عمومی و ذاتی تقسیم بندی نموده اند که برخی از آنها به این شرح است :

1- داشتن مهارتهای علمی و تحصیلات روابط عمومی‌ یا رشته های مرتبط (مدیران روابط عمومی باید درک و شناخت صحیحی از مفهوم روابط عمومی ‌داشته باشند)

2-بهره مندی مدیران روابط عمومی ‌ها از علم مدیریت و تجربه‌ کافی در مدیریت که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی و تربیت نیروی انسانی می‌شود،( برخی مواقع مدیرانی که تنها با علم ارتباطات و یا علم مدیریت آشنا هستند برای این سمت انتخاب شده‌اند، در صورتی که این کار نتیجه بخش نیست و این دو علم با هم جوابگو خواهد بود. )

3-آشنائی به علوم ارتباطات و مفاهیم و مبانی رسانه ها و روزنامه نگاری.( روابط عمومی ‌ها باید با اقتضای کار روزنامه نگاری و رسانه‌یی آشنا باشند، روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها هر دو هدف مشترکی دارند ‌و آن هم اطلاع‌رسانی است؛ بنابراین باید مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها با حرفه‌ی روزنامه‌نگاری آ‌شنایی داشته باشند)

4- دارا بودن قدرت نگارش و نویسندگی(بخشهائی از زمان روابط عمومی ها به تهیه و تنظیم اخبار سازمان، گزارش،اطلاعیه،اعلامیه ،بیانیه،آگهی،متن سخنرانی مدیران و...می گذرد لذا کارکنان روابط عمومی ها علاوه بر مهارت لازم برای موارد ذکر شده باید با اصول علمی نگارش و درست نویسی نیز آشنا باشند تا بتوانند گزارش عملکرد سازمان خود را به زبان ساده مطرح کنند)

5-یک مدیر روابط عمومی ‌باید به دو علم ارتباطات و مدیریت آشنایی کامل داشته باشد(متاسفانه اکثر روابط عمومی‌های ما دچار روزمرگی شدند و از طرفی مدیران ارشد در سازمان‌ها نیز هیچ انگیزه‌ای برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در آن‌ها ایجاد نمی‌کنند)

6-جامعه‌ آگاهی(دست اندرکاران روابط عمومی باید با مهمترین رویدادها و جریان ها و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ابعاد شهری،استانی،منطقه ای،ملی و بین المللی آشنائی کلی داشته باشند و بتوانند نیازهای جدید جامعه را شاسائی و در برنامه ریزی ها وفعالیتهای خود به آنها توجه نمایند.)

7-سازمان آگاهی(برای تصمیم‌گیری مناسب و انجام یک کار حرفه‌ ای در پست مدیریت، مدیر روابط عمومی باید به همه‌ مسائل سازمان اشراف کامل داشته باشد و نقش وی تنها به کار تبلیغات سازمان مربوط خود خلاصه نشود .یکی از مهم‌ترین معیارهای یک مدیر یا کارشناس روابط عمومی ‌موفق،داشتن آگاهی از تمامی امور و فعالیتهای سازمان نظیر:تاریخچه تشکیل،اهداف و وظائف،اقدامات،سیاستها، برنامه های انجام شده و آتی،مشکلات، نقاط قوت و ضعف است تا از فرصتها نهایت بهره برداری را ببرد و احتمال موفقیت در فعالیتها را افزایش دهد)

8-احساس مسئولیت اخلاقی(حساسیت های کار روابط عمومی به خاطر اهمیت در معرفی سازمان و اقدامات آن در سطح جامعه به وسیله خبر و تبلیغات ایجاب می کند که مدیران وکارکنان روابط عمومی از نظر اخلاقی سرامد و مقید به رعایت اصول اخلاقی باشند.)

9- منتقل کننده‌ پیشنهادها و انتقادات موجود در سطح جامعه به داخل سازمان.

10- تسهیل‌گر ارتباط بین مدیران و کارکنان با مدیران ارشد در روابط عمومی درون سازمانی.

11- تسهیل گر ارتباط بین مخاطبان سازمان‌ها و رسانه ها با مدیران ارشد در روابط عمومی ‌برون سازمانی .

12- بیان کننده‌ سیاست‌ها و به تعبیری سخنگوی سازمان باشد و همزمان وکیل مدافع مخاطبان سازمان.

13-آشنائی با فنون مذاکره و گوش دادن موثر برای ایجاد همدلی با مخاطبان سازمان.

14-داشتن تحلیل های کارشناسی و مستقل در زمینه موضوعات مرتبط با  حوزه کاری(در کشور ما روابط عمومی‌ها بیشتر سخنگوی سازمان هستند و صرفا یک طرفه به بیان عملکرد و سیاست‌های سازمان می‌پردازند وتوجیه‌گر عملکردهای سازمان خود هستند، در صورتی که مدیران و کارشناسان روابط عمومی ‌باید دیدگاهی مناسب،کارشناسی و مستقل داشته باشد و بتواند تحلیل و دیدگاه خود را ارایه کنند که این امر نیازمند سازمان آگاهی است)

15-مدیر روابط عمومی باید معتمد مدیر سازمان باشد( مدیران ارشد سازمان‌ها باید  مدیران روابط عمومی خود را از میان کسانی انتخاب کنند که علاوه بر اعتماد از تخصص لازم برخوردار باشند. )

16-داشتن مقبولیت سازمانی و اجتماعی

17- اطلاع‌رسانی و آگاه کردن مدیران ارشد سازمان از نقش ها و وظایف روابط عمومی به دلیل اهمیت در ارتباط با مخاطبان .

18-استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای نوین در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی.

19-تعامل با رسانه‌ها برای ایجاد اعتماد لازم تا بتوانند در تعاملی دو طرفه و متقابل با هم همکاری داشته باشند

20-اعتقاد به اصل انتقاد رسانه ها از سازمان ها (ترس از انتقاد یکی از عواملی است که موجب می‌شود روابط عمومی‌ها با رسانه‌هایی که از آن‌ها انتقاد می‌کنند تعامل کمتر داشته باشند و یا سلیقه‌یی برخورد کنند. رسانه وظیفه دارد از سازمان و یا وزارتخانه‌ای که تشخیص می‌دهد، انتقاد بحق و بجا کند؛ روابط عمومی‌ها نیز باید رسانه‌ها را یک فرصت و نه تهدید به شمار آورند و روابط عمومی‌ها نیز بدانند که به هیچ عنوان نباید با رسانه‌ها به صورت خطی و جناحی برخورد کنند؛ زیرا بی‌احترامی ‌کردن به آن رسانه‌ها در واقع بی‌احترامی ‌به مخاطبان است. باید بپذیریم هر رسانه نماینده‌ی قشری از مردم است و برخورد گزینشی یعنی محروم کردن آن قشر از دانستن اطلاعات و این می‌تواند بدترین برخورد یک روابط عمومی به حساب آید. )

21- پاسخگو بودن در برابر رسانه ها و مردم (پرسشگری و پاسخگویی لازم و ملزومند و همه‌ مدیران سازمان‌ها و مدیران روابط عمومی ‌باید این موضوع را درک کنند، در سازمانهای  امروز و مدیریت جدید  نه تنها پنهان کردن اطلاعات ممکن و به صلاح نیست بلکه به اعتماد مردم نسبت به آن سازمان نیز صدمه می‌زند و اگر چنین اتفاقی برای یک سازمان بیفتد ترمیم اعتماد از دست رفته کار ساده‌ای نخواهد بود)

22- یک مدیر موفق روابط عمومی، ‌باید فرهنگ عمومی ‌کشور را به خوبی بشناسد و از طرفی با علوم ارتباطات و شناخت رسانه ها ،علوم روانشناسی و روانشناختی نیز تا حدی آشنایی داشته باشد

23- فعالیت در حوزه‌ی روابط عمومی ‌یک هنر است که 50 درصد آن ذاتی است و باید در فرد مشخصه‌های اصلی ارتباط برقرار کردن وجود داشته باشد.

24-مطلع و اگاه و صاحبنظر در فرهنگ اجتماعی کشور( مدیر روابط عمومی باید در مورد فرهنگ اجتماعی کشور صاحب نظر باشد، تا ارتباط دو طرفه‌ ای با مردم برقرار کند؛ زیرا اگر نتواند مردم را وارد مجموعه‌ خود کند، به طور قطع موفق نخواهد بود و نمی‌تواند ارتباط مناسبی را با بیرون از سازمان برقرار کند و به دلیل ایجاد نشدن این ارتباط ، موفق عمل نخواهد کرد. )

25-یک مدیر روابط عمومی‌، دیده‌بان خوبی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان مربوط خواهد بود و سازمان را به جلو هدایت خواهد کرد.

26- روابط عمومی، ‌ترکیبی از فن و هنر برقراری ارتباط صحیح با مردم است. مدیران روابط عمومی، باید از این ویژگی برخوردار باشند.

27-داشتن استعداد و هیجان و شور برای ایجاد تحولات و دگرگونی های مثبت

28-کنجکاوی

29-سرزنده بودن

30-ظاهر مناسب و آراستگی

31-آینده نگر

32-داشتن شخصیت ترغیبی و متقاعدکننده

33- توانائی ایجاد ارتباط با مردم

34-مهارت در کاربرد فناوری های نوین ارتباطی

35-اخلاق پسندیده

36-داشتن انگیزه قوی نسبت به کار و فعالیت در روابط عمومی

37-مثبت اندیشی

38-خوش بینی

39-پویائی

40-صداقت


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.