مقالات

تولد فرزند

هیئت تحریریه  ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

تولد فرزند دختر آقای محمد عزیزی همکار بیمارستان فارابی به نام تارا

تولد فرزند پسر آقای حسین بنی عامریان همکاربهداشت محیط سنقر به نام طاها

تولد فرزند پسرآقای مصطفی کماسی همکارمرکزبهداشت سنقر به نام محمد

تولد فرزند دخترآقای محمدفعله گری همکارمرکز بهداشت سنقر  به نام آرینا

تولد فرزند پسر خانم نسرین جعفری همکارمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به نام محمد حسین


 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.