مقالات

فوت بستگان همکاران

هیئت تحریریه  ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

هیئت تحریریه دریچه فوت بستگان همکاران ارجمند زیر را تسلیت عرض می نماید و از خدای بزرگ طلب تسلی خاطر برای بازماندگان می نماید.

فوت برادرآقای دکترصفرعلی رنجبرهمکاردندانپزشک  مرکزبهداشتی درمانی مطهری سنقر

فوت پدرآقای امیرصحرایی همکارآزاده شبکه بهداشت ودرمان سنقر

فوت مادرخانم فاطمه شریفی همکاربیمارستان امام خمینی سنقر

فوت مادرهمکاران آقای خلیل بیگوند همکارشبکه بهداشت ودرمان وآقای مسلم بیگوند همکارفوریتهای سنقر

فوت پدر آقای حمیدسرحدی  همکارمرکزبهداشت سنقر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.