مقالات

اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف سازمان

-  ۱۳۹۳/۰۳/۱۹

** اهیمت آموزش در پیشبرد اهداف سازمان و کارکنان :

 

** در این رابطه امام صادق ( ع ) می فرمایند :

 هر کس برای خدا دانش بیاموزد به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد ، در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد شود و گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل گرد و برای خدا آموزش داد.

و هم چنین حضرت علی ( ع ) می فرمایند :

کاش می دانستم کسی که از علم بی نصیب ماده چه چیزی به دست آورده است و آن کس که از علم  بهره مند شده چه چیزی به دست نیاورده است .

 

**در جهت آشنایی کارکنان با امور مربوط به آموزش و پی گیری آن بایستی به نکات مهم زیر توجه نمود:

 

   در دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پزوهش در سازمانها  و نهاد ها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است . تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی نظریات ، تکنیک ها و روشهای جدیدی وارد عرصه زندگی شود لذا برای ادامه حیات به ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش ها و سیستم های قدیمی را که کارآیی ندارند ، کنار نهاد .

هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه ، پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد ، در جه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود . اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده ، بهسازی نیروی انسانی است که به صورت آموزشهای ضمن خدمت در سازمان ها انجام می شود .

هدف نظام آموزش به سازی سازمان به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی ، فراهم آوردن زمینه ای است که بر اساس آن توانایی های بالقوه افراد به فعل در آمده و استعدادهای آنان شکوفا گردد.

این هدف از طریق ایجاد فرصت های آموزشی جهت کارکنان تحقق می یابد . آموزش کارکنان فرآیندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمانی و در نهایت انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرونی فراهم می آورد .

در نتیجه کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنانی که از این شاخصه بهره مند نیستند به تغییرات سازمانی و هم چنین تغییرات جامعه آگاهانه تر واکنش نشان مید هند از ان جا که حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد ، افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش موثرتری در کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهند داشت . از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابلیت های کارکنان ، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیتهای جدیدتر ، آماده تر و مجهزتر می کند . به طور کلی در سازمانی که به رشد کیفی و کمی دانش  و مهارت کارکنان خود می اندیشند و پیوسته فعالیت های آموزشی در آن در جریان است افراد به طور مستمر توانایی های خود را افزایش می دهند و چگونه آموختن و به کار بستن را می آموزند.

مفهوم آموزش ضمن خدمت یا آموزش کارکنان عبارت است از کلیه کوشش ها و فعالیتهایی که در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای و هم چنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان به عمل می آید تا آنها را به نحو احسن آماده انجام وظایف و مسئولیت های خود کند .

 

** فواید آموزش ضمن خدمت را می توان فهرست وار به شرح زیر ارائه نمود :

 

1.تسهیل در تحقق اهداف سازمانی

2.بهبود کمی و کیفی محصولات یا خدمات ارائه شده توسط سازمان

3.تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان

4.تقویت حس وفاداری و همبستگی کارکنان نسبت به سازمان

5.جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و وظایف و کاهش دوباره کاری ها در سازمان

6.شکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان

7.ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی

 

 

 

** و هم چنین در راستای آموزش کارکنان خود آنها نیز بایستی دارای اطلاعاتی به شرح زیر باشند :

 

1.آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی ( فصول دوازده و پانزده قانون مدیریت خدمات کشوری )

- تکالیف و مسئولیت های اداری کارکنان

- آشنایی با انواع مرخصی ها و شرایط استفاده از آنها

- راههای پیگیری از فساد اداری

- قانون رسیدگی به تخلفات اداری

- دیگر قوانین مرتبط

 

2.آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان ( فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری )

- نظام تامین اجتماعی کارمندان دولت

- نظام بازنشستگی و از کار افتادگی

- حقوق و مزایای بازنشستگان قبل و بعد از اجرای قانون

- نحوه به کار گیری بازنشستگان و باز خریدان

 

3.آشنایی با نظام آموزش کارکنان

- اهداف ، اصول و ویزگی های نظام آموزش کارکنان دولت

- ساختار نظام آموزش

- دوره های آموزش پیش بینی شده در نظام آموزش

- گواهی نامه های آموزشی و ساز وکار صدور آنها

- شناسنامه آموزشی کارکنان و دستورالعمل آن

- بخشنامه های و مصوبات جاری مرتبط با نظام آموزش کارکنان دولت

 

4.قوانین و مقررات تشکیلات و روشها :

- آشنایی با فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری

 

5.ارتباطات سازمانی :

- تعریف ارتباطات ، فرآیند ارتباطات

- نظریه های ارتباطات ، انواع ارتباطات

- روشها ، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطات

- راهکارهای برقراری ارتباط با مردم

- عوامل موثر در برقراری ارتباط

- مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان

- نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع

 

 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.