مقالات

معرفی پذیرش و مدارک پزشکی

مسعود فرهادی  ۱۳۹۲/۱۲/۲۴

 

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

معرفی و سازماندهی رشته پذیرش و مدارک پزشکی

 

 

 

 

مسعود فرهادی

کاردان بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره )کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـقدمـه :

در علوم پزشکی ، رشته مدارک پزشکی و خدمات مرتبط طی دهه های اخیر نقش اساسی در انجام پژوهش های بالینی ایفا نموده است و در واقع مهم ترین منبع قابل استناد در این گونه پژوهش ها محسوب می شود . بعلاوه پایه اولیه ایجاد بانک های اطلاعات علمی پزشکی هر کشور را مدارک پزشکی و علمی نمودن نحوه تدوین ، نگهداری و مکانیزم استفاده از مدارک پزشکی در سطح ملی را تشکیل می دهد .

اهداف کلی بخش مدارک پزشکی  

هدف کلی واحد بایگانی مدارک پزشکی : نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی به نحو قابل دسترسی برای بیماران و سایر استفاده کنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پرونده های پزشکی است.

هدف کلی واحد پذیرش : ارائه خدمات پذیرش بیماران بصورت های اورژانس و غیر اورژانس ، سرپائی و بستری در حیطه مقررات بیمارستان است.

اهداف ویژه بخش مدارک پزشکی - واحد بایگانی

1-      مرتب نمودن اوراق پرونده های پزشکی بر اساس ترتیب استاندارد

2-      کنترل اوراق پرونده های رسیده به مدارک پزشکی از نظر کمی و کیفی

3-      کنترل شماره پرونده های داده شده به بیماران بستری از واحد پذیرش

4-      ارسال ،کنترل و فایل مجدد پرونده های بیماران در ارتباط با پژوهشگران حرف پزشکی

5-      پاسخگوئی به نامه های مراجع قانونی

اهداف ویژه واحد پذیرش :

1-      اخذ مشخصات صحیح از بیماران بمنظور تشکیل پرونده های پزشکی سرپایی و بستری از روی شناسنامه یا کارت شناسائی معتبر بیمار

2-      تکمیل کلیه آیتمهای برگه پذیرش و خلاصه ترخیص بر اساس دستورالعمل بیماران بوسیله تایپ و اخذ شماره تلفن و آدرس دقیق بیمار

3-      رعایت اصول اخلاقی در ارتباط با مراجعین و همکاران

4-      تکمیل دفتر مادر در پذیرش بستری

5-      امکان دسترسی به اطلاعات جامع همه بیماران توسط کامپیوتر

6-      کنترل تعداد بیماران سرپائی تا حد نصاب

7-      تعیین وقت مراجعه بیماران به درمانگاه های تخصصی بیمارستان جهت جلوگیری از اتلاف وقت بیمار در بیمارستان

نکات مهم در واحد پذیرش :

1-      حضور پدر در هنگام بستری بیمار در موارد غیر اورژانس جهت اخذ رضایت همراه با کارت شناسائی الزامی است در صورت فوت پدر بیمار ، از جد پدری بیمار رضایت اخذ می گردد و در غیر اینصورت با معرفی بیمار به مددکاری نامه به دادگستری نوشته شده و اجازه معالجه و عمل جراحی با مشخص شدن قیم بیمار اخذ می گردد .

2-      در مورد بیماران زیر 2 سال تحویل دفترچه بیمه مادر به پذیرش الزامی می باشد .

3-      هر گونه استفاده از دفترچه بیمه افراد دیگر غیر قانونی می باشد و در صورت مشاهده با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد و دفترچه بیمه فرد توسط اداره بیمه باطل خواهد شد .

4-      پرداخت هزینه اولیه بصورت علی الحساب در موارد غیر اورژانس ضروری است .

5-      تحویل کپی از برگ اول دفترچه بیمه بیمار و مادر به واحد پذیرشالزامی است .

6-      ارائه اصل شناسنامه پدر و مادر و بیمار در صورتی که بیمار تمایل به استفاده از خدمات بیمه موقت شهری داشته باشد ضروری است .

مدارک لازم برای ارایه به مؤسسه وتشکیل پرونده برای بیمار عبارتند از:

تصویر یا پرینت صورت حساب همراه با رسید صندوق ، بیوپسی و یا آسپیراسیون مغز استخوان ، گواهی پزشک مبنی بر نوع بیماری و تایید پزشک معالج و ارسال یک نامه رسمی برای مؤسسه از طرف بیمارستان که در آن تاریخ پذیرش و ترخیص و مبلغ پرداختی توسط بیمار قید شده است . هزینه های سرپایی بیمار نیز با ارایه رسید پرداختی ممهور به مهر مرکز درمانی ارائه می شود.

نویسنده مقاله: مسعود فرهادی

 ماخذ:

http://www.mums.ac.ir/sheikh/fa/Madarek


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.