مقالات

موفقیت همکاران

هیئت تحریریه  ۱۳۹۲/۱۲/۲۴

آقای فرید عباسی همکار معاونت دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارغ التحصیل شد.

آقای مهندس مسعود مرادی همکار شبکه بهداشت و درمان روانسردر آزمون دکترای بهداشت محیط دانشگاه ایران پذیرفته شد.

 

 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.