مقالات

گفت و گو با سعید چاواری، نقاش کرمانشاهی / دیوار و رنگ و نقش

انجمن طراحان گرافیک کرمانشاه  ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

1

گفت و گو با سعید چاواری، نقاش کرمانشاهی / دیوار و رنگ و نقش

چند ماهی است که دیوارهای شهر کرمانشاه، از رنگ پوشیده میشوند و نقاشی دیواری روی سطح ناصاف سیمان و

بتن نقش میبندد. گر چه نقاشی دیواری سالهاست در شهرهای بزرگ دنیا و ایران امری کاملاً عادی است، اما در

کرمانشاه عمرش به یکسال هم نمیرسد. جای خوشحالی است وقتی می فهمی حداقل تعداد از این نقاشیهای دیواری به

کسانی سپرده شده که تحصیلات آکادمیک در رشته نقاشی و همچنین تجربه اجرای نقاشی دیواری در شهرهای بزرگ

را به همراه دارند

سعید چاواری متولد صحنه، دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران است و تاکنون چند نقاشی

دیواری را در کرمانشاه اجرا کرده است. وقتی مصاحبه شروع میشود دائماً تأکید میکند نام همکارش از قلم نیفتد و گله

میکند از نگاه سلیقه ای و غیرکارشناسی مدیران شهری کرمانشاه. گفتگویی که در پی می آید حاصل دیداری کوتاه

است با این هنرمند کرمانشاهی

اگر بخواهید روند نقاشی در کرمانشاه را طی سه دهه اخیر بررسی کنید، با چه اسامی شاخصی روبه رو میشوید؟

با این که هانیبال الخاص، بی کم و کاست بزرگترین چهره نقاشی کرمانشاه است.میتوانیم از خانم محصص هم نام

ببریم. ایشان اصالتاً شمالی است، ولی به این که در کرمانشاه متولد شده است افتخار میکند. خانم محصص نقاش قابل

اعتنایی است و در دانشگاه هنرهای زیبا تدریس میکند. اسم دیگری به ذهنم خطور نمی کند. عبدالحسین محسنی را به

عنوان یک نقاش کرمانشاهی در ایران میشناسند، شاید در مراکز آکادمیک مقبولیت نداشته باشد ولی او به عنوان کسی

که کار میکند شناخته شده است

برویم سراغ نقاشی دیواری، خود شما در کرمانشاه چند پروژه نقاشی دیواری را به اتمام رسانده اید مشغول اجرای

پروژههای جدید هستید. تعریف شما از نقاشی دیواری چیست؟ آیا نقاشی به صرف این که روی دیوار کشیده شود

میشود؟ » نقاشی دیواری « تبدیل به

در تهران شش هفت سال پیش موج عظیمی از نقاشیهای فانتزی و فوتو مونتاژ که اکثراً از اینترنت گرفته می شد،

-

شهر را فرا گرفت. بعد از این که نقاشی پرتره های تبلیغاتی خیلی زیاد شد و مردم واقعاً خسته شده بودند، طرحهای

فانتزی مورد استفاده قرار گرفت و به یکباره تمام کسانی که میخواستند نقاشی دیواری کار کنند به آن طرف رفتند. این

قضیه سالیان سال در تهران تکرار شد و متأسفانه این موج تازه به شهرستانها از جمله کرمانشاه رسیده است

این فوتومونتاژ را نمیشود نقاشی دیواری محسوب کرد.مثل یک بیلبورد بزرگ می ماند چون ارتباطی با محیط و مردم

ندارد. مسائل بومی در آن لحاظ نشده است .

متأسفانه سلیقه شهرداران کرمانشاه هم تا حدودی همین است. بسیاری از

آنها خواهان کپی بدون تغییر نقاشی دیواریهای تهران هستند. در صورتی که میشود از المانهای بومی کرمانشاه بسیار

خوب استفاده کرد. در تمام نقش و نقوش منطقه ی کرمانشاه چیزی به نام رئالیسم محض وجود ندارد، اما سلیقه ی

شهرداران به این سمت است

.

در این اتفاقی که در نقاشی دیواری کرمانشاه می افتد، چه قدر مدیران شهری و سلیقه هایشان مقصرند و چه قدر

هنرمندانی که به هر قیمت با این سلیقه ها کنار می آیند تا کار را از دست ندهند؟

شاید بی انصافی باشد که تمام تقصیرها را گردن مدیران شهری انداخت. اما هنرمندان کرمانشاهی در این قضیه

دخالت چندانی نداشتند. به خاطر این که مسئولین ما آن چیزی که در پایتخت اجرا شده است را سفارش می دهند.

هنرمند میخواهد معاش داشته باشد و مجبور است که اجرا کند تا درآمد داشته باشد

با توجه به این که بحث نقاشی دیواری در کرمانشاه خیلی جدید است و به همین چند ماه اخیر بر میگردد، هنرمندانی

مثل شما چه قدر تلاش کرده اند که به پیوستگی نقاشی دیواری ومحیط کمک کنند. مثلاً با استفاده از المانهای بومی

و...؟

2

من چند طرح برای دیوارهای منطقهی یک دادم که خیلی دوستشان داشتم و واقعاً از ته دل کار کردهبودم. می شد از

آنها حس بومی بودن را دریافت کرد، که متأسفانه مورد قبول قرار نگرفت. طرحی هم برای میدان آزادگان داده ایم که

قرار است روی دیوار سیمانی انجام شود .

در این طرح از نقوش و اشکال لباس و فرش مناطق مختلف کرمانشاه

استفاده شده است. می توانم بگویم حداقل نقاشی دیواری است

همین پروژه ای هم که در آزادگان بر روی چوب انجام شد، برای من رضایتبخش بود. این را بیشتر از بقیه کارهایی

که خودم در کرمانشاه انجام دادهام، نقاشی دیواری می دانم. چون مختص همین مکان طراحی شد و فوتو مونتاژ نبود.

هنگامی هم که در این پروژه مشغول بودیم، پیاده رو مثل یک ورک شاپ شده بود. مردم نظرات مختلفی میدادند. ما

نظرات منفی داشتیم، اما چند برابر آن با نظرات مثبت مردم مواجه شدیم

.

فکر نمی کنید اگر برای نقاشی دیواریهای کرمانشاه یک سیاستگذاری با نگاه هنری انجام نشود، پس از اجرای نقاشی

دیواری در تمام نقاط شهر، همین عدم پیوستگی و سلیقهای بودن طرحها به جای این که به زیباسازی کمک کند، ایجاد

ناهماهنگی و آلودگی بصری باشد؟

سازمانی به نام زیباسازی در شهرداری کرمانشاه وجود ندارد و کسی که کارشناس این قضیه باشد، در شهرداری

کرمانشاه وجود ندارد. همین می شود که نظر کارشناسی به سلیقه تقلیل پیدا میکند .

محیط را در نظر نمی گیرند و

ارتباط مردم با آن نقاشی دیواری به حداقل میرسد

.

اگر شما یک روز ببینید یک آدم خوش ذوقی با اسپری مشغول خط خطی کردن و یا شاید هم کامل کردن نقاشی

شماست! چه احساسی پیدا میکنید؟

چیزی که خیلی زننده و ناراحت کننده است، این است که هنرمند ببیند بوم نقاشی اش خراب شده است. ولی در این

پروژه ای که ما در میدان آزادگان اجرا کرده ایم تاکنون این اتفاق نیفتاده است. ما منتظر بودیم نقاشی دیواری ما از

اعلامیه و آگهی پوشانده شود، اما خوشبختانه این گونه نشد

ن

قاشی دیواری چه تأثیری می تواند بر روحیه مردم داشته باشد؟

مطئناً تأثیر مثبتی خواهد داشت در شهری که از موانع بصری فراوان پوشیده است، میتوان با نقاشی دیواری این

مسائل را تعدیل کرد واز خستگی روحی شهروندان کاست. ولی به شرطی که درست کار شود، نقاشی دیواری باید

جزئی از شهر باشد تا بتواند روحیه مردم اثرگذار باشد . نقاشی دیواری حال مردم را خوب میکند

.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.