مقالات

موفقت همکاران

هیئت تحریریه  ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

خانم دکتر ایران دخت علی محمدی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهودر رشته متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرفته شد.

آقای دکتر غلامرضا عزیزی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهودر رشته متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین پذیرفته شد.

آقای عباس باشتین همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهودرمقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه پردیس علوم و تحقیقات کردستان پذیرفته شد.

آقای ذیاد دیدآب همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهودرمقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد واحد مرودشت شیراز پذیرفته شد

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.