مقالات

بازنشستگی

هیئت تحریریه  ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

 

 

آقای موسی صیادی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهو به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

آقای علی رضا دارابی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

آقای قدرت کاووسی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

خانم مرضیه الفتی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

خانم فریده نجفیان همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

آقای صیدمحمد قنبری همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

آقای جهانشاه پور اکبری همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

آقای هادی اکبری همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

آقای سیف اله قاسمی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .

آقای شهسوار مرادی همکار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آباد به افتخار بازنشستگی نائل گردید .


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.