مقالات

سرمقاله

مدیر اجرایی  ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

شماره جدید دریچه منتشر شد.

دریچه سخن، نوشتار ، تجربیات و خاطرات  همکاران دانشگاهی  است که برای خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی منتشر می شود. به همین مناسبت از تمامی همکاران محترم می خواهیم در این محفل شرکت جویند و هر نوع مطلبی را برای استفاده کارکنان محترم در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهند.

باز هم یادآوری می کنیم که مسئولین محترم روابط عمومی واحد های مختلف دانشگاه آمادگی کامل دارند تا مطالب شما را به هیئت تحریریه منتقل کنند. علاوه بر آن شما می توانید مستقیما با مراجعه به روابط عمومی دانشگاه نوشته هایتان را برای چاپ به ما بسپارید.

دریچه همواره با شما خواهد بود.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.