مقالات

فوت بستگان همکاران

هیئت تحریریه  ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
  فایلهای مرتبط

 

جناب آقای صحبت اله صیدی همکار بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای مهدی کریمی همکار فوریتهای پزشکی اسلام آبادغرب درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم  فائزه ابهری عیلامی همکار بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب درگذشت خواهر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم  بدریه فرهادی همکار بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای حسن قنبری همکار مرکز بهداشت شهرستان اسلام آبادغرب درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم  سلطنت خوشرو همکار بهورز مرکز بهداشت اسلام آبادغرب درگذشت همسر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

 سرکار خانم  عذرا ایزدی همکار بیمارستان امام خمینی (س) سنقر درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

ض می نماییم.

سرکار خانم  دکتر ساحل عسکری همکار بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت عموی گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای مجتبی بازویار همکار بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای صفدر پرویزی همکار بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم  آرزو شمسیان همکار دانشکده پزشکی درگذشت خواهر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم  مرضیه جعفر پناه همکار بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای سامان حیدری همکار بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم  لیلی ناطق همکار بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای علی اصغر ساسانی همکار بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت عموی گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای حسنعلی آقا براری همکار شبکه بهداشت ودرمان سنقر درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

 

 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.