مقالات

بازنشستگی همکاران

هیات تحریریه  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

بازنشسته

خانم فرشته صفاری همکار بیمارستان طالقانی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

آقای فریدون برهان همکار بیمارستان طالقانی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

آقای علی محمد رسولی همکار نقلیه دانشگاه  به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

خانم زهره زارع همکار بیمارستان امام علی (ع) به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

خانم ویدا محتشم همکار بیمارستان امام علی (ع) به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

خانم فرشته کشاورز همکار بیمارستان امام علی (ع) به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

خانم طاهره مویدی مسئول طرح و گسترش مرکز بهداشت سنقر به افتخار بازنستگی نائل آمد.

خانم مهین دوشه بوم همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

آقای کیومرث خالدیان همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

آقای سید صفدر عربی همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

آقای سید محمد باقری همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

آقای فریدون زین الدین همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

خانم مریم بیات همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

خانم فرشته امیری همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

خانم زهرا سوری همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به افتخار باز نشستگی نائل آمد.

آقای حیدر امیری همکار بیمارستان آیت اله طالقانی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

خانم فاطمه محمدی همکار دانشکده پزشکی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

آقای شهسوار سلیمی همکار دانشکده پزشکی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

آقای دکتر یوسف اویسی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

آقای دکتر حشمت اله سلیمانی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

خانم شیدا شادروان همکار شبکه بهداشت و درمان صحنه به افتخار بازنشستگی نائل آمد.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.