مقالات

انتصاب

هیات تحریریه  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

انتصاب

اقای دکتر بهمن پوریاور به عنوان ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو منصوب شد.

خانم فرحناز سپهری بسمت مسئول مرکز بهداشتی درمانی تازه آباد منصوب شد.

خانم فرشته سلیمانی بسمت کارشناس مسئول طرح وگسترش شبکه بهداشت ثلاث منصوب شد.

آقای جهانگیر محمدی به سمت مسئول خدمات شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی منصوب شد.

آقای مسلم گلچهره بعنوان کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان صحنه منصوب شد.

دکتراحسان مهری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان سنقر منصوب شد.

 آقای دکتر سعید بیژنی شاپور آبادی به عنوان سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر منصوب شد.

خانم روژان رستمی به عنوان کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت جوانرود منصوب شد.

خانم پری قدمی به عنوان مسئول مرکزبهداشتی درمانی گهواره شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهو منصوب شد.

آقای حامد سامع به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در شهرستانهای اسلام آباد، گیلانغرب ، دالاهو،

سرپل ذهاب و قصر شیرین منصوب شد.

 

 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.