مقالات

تولد

هیات تحریریه  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

تولد

 تولد فرزند دختر آقای حسن اکبری تبار همکار معاونت دانشجویی، فرهنگی به نام (فاطمه) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر آقای دکتر محمد نیلچیان همکار بیمارستان امام علی (ع) و خانم آسیه گودرزی همکار ستاد دانشگاه به نام (هستی ) را تبریک میگوییم.

تولد فرزند پسر خانم دکتر گلاره حاتم همکار مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به نام (محمد ) را تبریک میگوییم.

تولد فرزند پسر آقای حمیدرضا آذریان همکار بیمارستان امام رضا (ع) به نام (محمد امین ) را تبریک میگوییم.

تولد فرزندان دوقلوی آقای جعفر مرادی همکار دانشکده دندانپزشکی به نام (مسیحا و مدیسا ) را تبریک میگوییم.

تولد فرزند پسر خانم زهرا صفری همکار مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به نام (محمد طاها ) را تبریک میگوییم.

تولد فرزند دختر آقای بابک دانیالی همکار دانشکده پزشکی به نام (نیایش ) را تبریک میگوییم.

تولد فرزند پسر خانم فریبا سانکن و آقای حبیب ویسی خانی همکاران مرکز بداشت ثلاث به نام (عرشیا) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند پسر خانم فرشته سلیمانی همکار مرکز بهداشت ثلاث باباجانی به نام (محمد شنتیا) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر خانم نگار مقصودی همکار مرکز بهداشت ثلاث باباجانی به نام (آیلا) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند پسر آقای عبدلله عزیزی  همکار  مرکز بهداشت و درمان ثلاث باباجانی به نام (متین) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر  خانم شیلان رسولی تبار مامای مرکز بهداشتی درمانی تازه آباد به نام( مهراوه) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند  پسر اقای فواد میرزایی همکار  مرکز بهداشت و درمان ثلاث باباجانی به نام( محمد) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند پسراقای رضا پای بست وخانم  ناهید مرادی همکاران شبکه بهداشت ودرمان دالاهو به نام( پاد را) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر خانم مریم جلادت همکار بیمارستان امام علی (ع) به نام (ماهور) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر آقای وحید فاطوری فر همکار بیمارستان امام علی (ع) به نام (فاطیما) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر آقای اسماعیل حشمتیان  همکار شبکه بهداشتی ، درمانی  سنقربه نام (پانیا) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند پسر آقای نجیم دشتی همکار بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود به نام( ارمیا ) را تبریک میگوییم.

تولد فرزند دختر خانم معصومه میری همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به نام (ترنم) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر خانم انسیه حسنوند همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به نام (غزل) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر خانم بهنوش نعمتی شریف همکار بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به نام (نگین) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند پندار آقای دکتر مجتبی دارابی همکارشبکه بهداشت و درمان دالاهو به نام (پندار) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند پسر خانم مریم سالاری همکار پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) به نام(سامان) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند دختر خانم معصومه میری همکار پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) به نام (ترنم) را تبریک می گوییم.

تولد فرزند پسرخانم فاطمه صادقی همکار پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) به نام (کیامهر) را تبریک می گوییم.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.