مقالات

فوت بستگان همکار

هیات تحریریه  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

فوت بستگان همکار

جناب آقای دکتر بهمن روشنی معاون محترم امور درمان دانشگاه، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای صمصام دبیری همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای طهمورٍ یوسفی همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای مجید رشیدی  همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم زهرا برزن دوان  همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر توفیق میراحمدی جراح عمومی بیمارستان حضرت رسول جوانرود درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر نصرت اله منتظری عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی ،درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم زهره نهوشیان  همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم فیروزه محمدی همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم الهه براتی  همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم آئین فر همکار محترم بیمارستان امام رضا (ع) درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای غلامرضا غلامی همکار محترم مرکز فوریت های پزشکی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم فریده سلیمی  همکار محترم بیمارستان امام علی (ع)، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر عزت اله صادقی و سرکار خانم افسانه صادقی همکاران محترم بیمارستان امام علی (ع) در گذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض مینماییم.

جناب آقای دکتر حمید نعمانی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم امیره عبایی همکار محترم دانشکده پزشکی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم مریم زارعی  همکار محترم شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم شیلان رسولی تبار همکارمحترم شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای حیدر ویسی  همکار محترم شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی، درگذشت پسر گرانقدرتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای ابراهیم عبدی  همکار محترم شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای رضا حیدری  همکار محترم شبکه بهداشت و درمان سنقر، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای صمدی همکار محترم شبکه بهداشت و درمان سنقر، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای جمال صبوریان  همکار محترم شبکه بهداشت و درمان سنقر، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای احمد علی اعظمی  همکار محترم شبکه بهداشت و درمان سنقر، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای کوروش احمدی همکار محترم بیمارستان طالقانی، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای فرامرز جهانبخشی همکار محترم بیمارستان طالقانی، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای درکه همکار محترم انتظامات  بیمارستان طالقانی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای محمد آذریار همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

سرکار خانم فهیمه آقایی همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم سرکار خانم ملیحه رحمتی همکار محترم  شبکه بهداشت و درمان دالاهو، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم

جناب آقای منصور نجفی همکار محترم  شبکه بهداشت و درمان دالاهو، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای فاضل امیری همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای اسکندر اسدی همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

سرکار خانم مریم بستانکار همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای باقر قاسمی همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت برادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای محمد میرزا پور همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای محمد آذریار همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم .

جناب آقای فریبرز سلیمی همکار محترم  بیمارستان امام خمینی (ره)، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای پرویز هدایتی نیا همکار محترم  بیمارستان آیت اله طالقانی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم

جناب آقای منصور ظاهری همکار محترم  بیمارستان آیت اله طالقانی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب پیمان محمدی همکار محترم  بیمارستان آیت اله طالقانی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای عبداله احمدی همکار محترم  بیمارستان آیت اله طالقانی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر مهرعلی رحیمی ریاست محترم مرکز تحقیقات دیابت، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم اقبالیان همکار محترم  بیمارستان آیت اله طالقانی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم قهرمانی همکار محترم  بیمارستان آیت اله طالقانی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم قوره جیلی همکار محترم  بیمارستان آیت اله طالقانی، درگذشت همسر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای داریوش فرشچی همکار محترم دانشکده پزشکی، درگذشت خواهر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر یزدان حمزوی همکار محترم دانشکده پزشکی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای عادل فیض آقایی همکار محترم دانشکده پزشکی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

سرکار خانم رقیه بصیری همکار محترم دانشکده پزشکی، درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر علی عزیزی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی ،درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.