مقالات

فوت همکار

هیات تحریریه  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
فوت همکار

فوت همکار

فوت همکارگرامی آقای محمدرضا فرمانی بهورز خانه بهداشت تازه آباد کرسوان شبکه بهداشتی درمانی سنقر را تسلیت عرض می نماییم.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.